Aby prowadzić w polsce samochód należy dysponować dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jakim jest prawo jazdy określonej kategorii.

 

Poniżej prezentujemy kategorie kierowania:

 • prawo jazdy kategoria A

  uprawnia do kierowania motocyklem, motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg

 • prawo jazdy kategoria A1

  uprawnienia do jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria A2

  (od stycznia 2013 roku) uprawnienia kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, kategoria AM (od stycznia 2013 roku) motorowerem, czterokołowcem lekkim,

 • prawo jazdy kategoria B

  uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t, pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1 z przyczepą lekką, mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria B1 (AB)

  uprawnienia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla – wydawane od 16 lat, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria C

  uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria C1

  nadaje uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria D

  uprawnienia do jazdy autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria D1

  uprawnienia do jazdy autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria T

  uprawnienia do jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • prawo jazdy kategoria B+E, C+E lub D+E

  uprawnienia do jazdy pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą

 • prawo jazdy kategoria C1+E

  uprawnienia do jazdy zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,

 • prawo jazdy kategoria D1+E

  uprawnienia do jazdy zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto ustawodawca wyszczególnił:

 • prawo jazdy kategoria B i C+E lub B i D+E

  uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,

 • prawo jazdy kategoria C+E i D

  uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,

 • prawo jazdy kategoria A, B, B1, C, C1, D lub D1

  uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,

 • prawo jazdy kategoria B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E

  uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.